Benfleet Youth FC

U 12 U11 lions

Tim Goody
07787 514631
Woodside park
  • Shirt Blue / White
  • Shorts Navy
  • Socks Navy

U 15 Lions

Ricky Ellis
  • Shirt Blue / White
  • Shorts Navy
  • Socks Navy

U 17 Red

Matt Dexter
  • Shirt Blue / White
  • Shorts Navy
  • Socks Navy